Hypnoterapia je vedecky podložená terapeutická metóda, ktorá umožňuje dosahovať zmeny vďaka stavom zmeneného vedomia v dôsledku intervencií skúseného hypnoterapeuta. Má široké možnosti použitia- liečba neuróz, nespavosti, obezity, telesných ochorení s významnou psychickou príčinnosťou, porúch sexuálnych funkcií. Jej účinnosť je podmienená mierou Vašej hypnability, ktorú vieme zistiť. Hypnoterapia prebieha v sérii sedení, podľa charakteru a závažnosti prípadu.

Zoznam porúch na ktoré je preukázateľná úspešnosť hypnoterapeutickej intervencie:

  • nespavosť (insomnia)
  • úzkosť, resp. špecifický strach z niečoho
  • bolesti hlavy
  • sexuálne poruchy- vaginizmus, bolesti pri súloži, poruchy erekcie, predčasná ejakulácia
  • významná podpora v snahe prestať fajčiť
  • komplexné programy výrazného a trvalého znižovania nadváhy (liečba obezity)
  • liečba ekzémov, psoriázy

V rámci prvého sedenia bude vykonaná analýza Vášho problému a zvážená možnosť použitia hypnoterapie na základe zistenia Vašej hypnability. Následne bude zostavený komplexný terapeutický plán, ktorého súčasťou sú hypnoterapeutické intervencie. Všetky budú vykonané certifikovaným odborníkom vyškoleným v hypnoterapii vrátane absolvovanej supervízie.