Expertízna činnosť v odvetví psychológia sexuality vstupuje do celkového posudzovania v prípadoch, keď ide o zjavne sexuálne motivovanú trestnú činnosť, alebo by takouto mohla byť napr. u navonok jednoznačne násilnej trestnej činnosti, narušenie domovej, alebo osobnej slobody.

Významné je vykonanie falopletyzmografického vyšetrenia (PPG) pre objektivizáciu sexuálne relevantného záujmového spektra vyšetreného.

Na otázky z tohto odvetvia psychológie je potrebné odpovedať, ak je podozrenie zo

  • zneužívania dieťaťa
  • homosexuálneho zneužívania dieťaťa, alebo juvenilnej osoby
  • páchania násilia na blízkej, alebo zverenej osobe
  • sexuálneho motívu pri násilnej trestnej činnosti, vražde, ublížení na zdraví
  • znásilnení, obmedzovaní osobnej slobody, narúšaní domovej slobody
  • výrobe a prechovávaní nezákonnej pornografie, hlavne detskej
  • podozrení na parafíliu v súvislosti s   výtržníctvom, napr.exhibicionizmus