V prípade záujmu o profesionálnu podporu pri osobnostnom raste, podporu pri kríze, resp. vážnych životných udalostiach,  vrátane postupnej reštrukturalizácie osobnostných mechanizmov smerujúcich k uvoľneniu úzkosti, strachu, neistoty, porúch sebavedomia a iných prekážok brániacich k primeranému využitiu Vášho potenciálu kontaktujte

Mgr. Melinda Kešická 0908708945

www.terapiadnes.sk